Werkwijze

kind bij werkwijze vrij .jpg
 
Mijn manier van werken

Ik kan mij zo voorstellen dat je graag wilt weten hoe ik te werk ga en wat je ongeveer kunt verwachten als je aan deze ontwikkel reis begint. 

Wat je van mij mag verwachten tijdens de coaching:

                    - Oog voor jou en je kind;

                    - Humor;

                    - Inhoudelijke vakkennis; 

                    - Creativiteit; 

                    - Scherpe observaties;

                    - Duidelijke feedback; 

                    - Vertalingen naar alledaagse situaties;

                    - Respect voor jullie keuzes. 

Ik begin altijd met het intake gesprek met de ouders zonder het kind erbij, dit gesprek is kosteloos. In dit gesprek kijken we waar de vraag ligt en of er een match is. Is die match er, dan kan er een afspraak gemaakt worden om te starten met de coaching. 

Het eerste coach gesprek is altijd met het kind én de ouders en duurt ongeveer 1,5 uur. In dit gesprek worden de doelen gesteld en vast gesteld hoeveel sessie er nodig zijn. Dit verschilt per kind en per ontwikkel vraag.  Gemiddeld kan je uitgaan van 4 tot 6 sessies van circa een uur. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor ouderbegeleiding.  

Werken vanuit wat er wel is

Laat ik voorop stellen dat er wordt niks geforceerd. Geeft jouw kind aan dat het genoeg is dan is dat wat het is. De gedachte erachter is dat veiligheid en vertrouwen staan bovenaan. Als dat ontbreekt is ontwikkeling onmogelijk. 

Ik ga altijd te werk vanuit wat er wel is bij het kind en dat het gedrag wat een kind laat zien ergens helpend voor is. Dat wil overigens niet zeggen dat dit voor de omgeving altijd even fijn is. Ik kijk naar het kind achter het gedrag. Wie is dit kind? Wat zijn de kwaliteiten van dit kind? De inhoud en begeleiding stem ik hier op af, ik kan hier verschillende vormen voor inzetten. Dit gebeurt spelenderwijs en hierbij kun je denken aan rollenspellen, tekenspel, ontspanningsoefeningen, bewegingsspel etc. 

Aan het eind van het coachtraject vind er een afsluitend gesprek plaats met de ouders zonder het kind erbij. Dit enerzijds om terug te blikken op de behaalde resultaten en anderzijds om de laatste handvatten mee te kunnen geven zodat het geleerde ook thuis kan worden toegepast. 

Mocht er na het afsluiten van het coach gesprek na enige tijd nog eens een onderhoudende sessie nodig zijn, dan is dit altijd mogelijk.